تولید غلتک های کاغذی

غلتکها و سیلندرها از مهمترین قطعاتی هستند که چرخه تولید وابستگی زیادی به آنها دارد. شرکت سامکو یکی از مجهزترین و فعالترین مجموعه های طراحی و ساخت انواع غلتکها و سیلندرها را در اندازه و طرحهای گوناگون نسبت به نوع کارکرد دارد.محل بکارگیری، نوع فرایند تولید، سرعت کار، ابعاد مختلف سیلندر و غلتک و سایر پارامترها در تعیین مشخصات و طراحی این نوع قطعات دخیل بوده و از این روست که نوع طراحی و ساخت آنها اهمیت زیادی دارد. با توجه به توانمندیهای شرکت سامکو در امر غلتک و سیلندرسازی، باعث شده است که تولید کنندگان و مصرف کنندگان و نهادهای بزرگ از محصولات این شرکت در زمینه ساخت غلتک بهره ببرند. از جمله این نهادها میتوان به شرکت متروی تبریز اشاره کرد که خود نمونه بارزی در این زمینه میباشد